Friday, July 20, 2007

حکم اعدام برای عدنان حسن‌پور روزنامه نگار و هیوا بوتیمار فعال مدنیعدنان حسن‌پور روزنامه نگارکرد که از پنجم بهمن‌ماه گذشته در زندان بسر می‌برد و هیوا بوتیمار فعال مدنی که در روز 12 اسفندماه گذشته دستگیر شده است، دیروز سه‌شنبه 26 تیرماه در دادگاه انقلاب مریوان به اعدام محکوم شده‌اند. این حکم در دادگاه سنندج به آنان اعلام شده است.

عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار و عضو هیات تحریریه هفته نامه توقیف شده "ئاسو" که به اتهام واهی محاربه و اقدام علیه امنیت بازداشت شد، مدت 2ماه در زندان انفرادی اطلاعات بسربرده و سپس در زندان مریوان زندانی شد. صدور حکم اعدام برای این روزنامه‌نگار در حالی است که وکیل ایشان پرونده‌اش را رضایت­بخش اعلام کرده بود. عدنان در یادداشتی که بر گوشه دیوار سلولش به جایی گذاشته آمده: "در روز پنجم بهمن‌ماه دستگیر شده‌ام و اتهامم جاسوسی است."

هیوا بوتیمار فعال مدنی است که در عرصه حفظ محیط زیست فعالیت داشته است، مدت زیادی در بازداشتگاه ستاد خبری 113 سنندج و در زندان مریوان زندانی است. پس از دستگیری هیوا بوتیمار خانوده‌اش فعالیت گسترده‌ای را برای آزادی وی شروع کردند تا این که دو ماه قبل از طرف مسئولین رژیم در مریوان مطلع شدند که تا برادر هیوا به نام هادی بوتیمار خود را تحویل اطلاعات ندهد، هیوا آزاد نخواهد شد. هادی بوتیمار پناهنده سیاسی است و در انگلستان بسر می‌برد.

طی دوران بازداشت این دو روزنامه نگار و فعال مدنی آنان تحت شکنجه های وحشیانه‌ای قرار داشته‌اند. صدور حکم اعدام برای آنان در حالی که جز اتهامات واهی و تنظیم شده در شکنجه‌گاه در پرونده آنان یافت نمی‌شود، نشان دیگری از سیاست سرکوب گسترده‌ای است که در ماه های اخیر با حضور چشمگیر جنبش‌های اجتماعی و ابراز وجود فعالین سیاسی و فرهنگی و مدنی شدت بیشتری به خود گرفته است.

در کردستان سرکوب جمهوری اسلامی همواره ابعاد خشن‌تر، بی‌قانون‌تر و کورانه‌تری به خود دارد. صدور حکم اعدام برای فعالین سیاسی عمدتا در کردستان تداوم دارد. اگر در دیگر زندان های ایران فعالین را به توطئه‌های گوناگون و صحنه‌سازی و توجیهاتی مضحک به کام مرگ می‌فرستند، در کردستان صدور حکم اعدام و به گروگان­گرفتن دیگر اعضای خانواده آشکارا صورت می‌گیرد. در "دولت اصلاحات" و در حالی که فعالیت فرهنگی و مطبوعاتی گسترده‌ای در جریان بود و توهمات فراوانی را برانگیخت، در کردستان صدور حکم اعدام برای فعالین سیاسی هیچ‌گاه قطع نشد.

کومه‌له مصرانه از همه‌ی احزاب سیاسی، نهادها و مراکز دفاع ار زندانیان سیاسی و حقوق بشر می‌خواهد که با تمام توان خود برای لغو حکم اعدام برای عدنان حسن‌پور و هادی بوتیمار دست به فعالیت بزنند. برای به عقب راندن دستگاه سرکوب و جنایت این رژیم راهی جز اتحاد و هماهنگی میان نیروها و جنبش‌های اجتماعی در ایران نیست.

کومه‌له - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران

27 تیرماه 1386 - 18 ژوئیه 2007
Web: www.komala.org
E-mail:komala1348@yahool.com
E-mail:komala1348@hotmail.com
Mobile: 009647702207123

No comments: