Friday, March 16, 2007

گزارشگران بدون مرز: استان کردستان زندان روزنامه نگاران!

با دستگيری دو روزنامه نگار ديگر تعداد روزنامه نگاران دستگير شده در کردستان به چهار نفر رسيد. در حالی که عدنان حسن پور و کاوه جوانمرد همچنان در بازداشت بسر می برند. در ٥ اسفند کيا جهانی در مريوان و در ١٧ اسفند آسو صالح در سنندج بازداشت شدند.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند "وضعيت روزنامه نگاران در استان کردستان هر روز بدتر می شود، روزنامه نگاران در اين منطقه بيشتر از پيش در معرض تهديد و دستگيری های خودسرانه و نگاهداری در بازداشتگاه های مخفی قرار گرفته اند. مسئولان قضايی – امنيتی بازداشت شدگان را از حق داشتن وکيل و يا ملاقات با خانواده محروم می کنند. نظر به نبودن هيچ مدرکی دال بر محکوميت آنها، ما خواهان آزادی بدون قيد و شرط اين روزنامه نگاران هستيم"

٥ اسفند کيا جهانی گزارشگر شبکه تلويزيونی کردستان تی وی در شهر مريوان دستگير شده است . مقامات مسئول در اين باره هيچ توضيحی نداده اند. وی با کردستان تی وی که سالهاست در ايران آزادنه فعاليت دارد همکاری می کرد.

١٧ اسفند آسو صالح روزنامه نگار هفته نامه ديدگاه برای تهيه خبر و گزارش از مراسم روز زن در سنندج به محل برگزاری اين مراسم رفته بود که در پايان توسط ماموران اداره ی اطلاعات دستگير شده است . بنا بر اظهارات خانواده و نزديکان اين روزنامه نگار، وی از بيماری تنفسی رنج می برد و خانواده اش مجبور به ارسال دارو به زندان برای ايشان شده اند.

از سوی ديگر دو روزنامه نگار ديگر کرد همچنان در بازداشت بسر می برند. عدنان حسن پور روزنامه نگار هفته نامه ئاسو که از تاريخ ٥ بهمن ماه در سنندج دستگير شده است همچنان در شرايطی نامعلوم در بازداشت بسر می برد. هفته نامه ئاسو به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد ماه ١٣٨٤ توقيف شد. کاوه جوانمرد در روز ٢٦ آذر ماه در منزلش دستگير شده است و تا امروز توسط نهادهای امنيتی در بازادشت نگاه داشته شده است. خانواده و وکلای اين دو روزنامه نگار تا امروز از وضعيت پرونده و دليل بازداشت آنها بی اطلاع هستند.

در تاريخ ٧ اسفند ماه، هيات نظارت بر مطبوعات پروانه انتشارهفته نامه پيام کردستان را لغو کرد. نشريات کرد در ماه های اخير عمدتا به اتهاماتی نظير" طرح مسائل قومی- نژادی به نيت تجزيه طلبانه" توقيف شده اند. هفته نامه پيام کردستان در آخرين شماره خود نقشه‌ کردستان بزرگ را منتشر کرده بود.

بر گرفته‌ از سایت پناهجو

No comments: