Saturday, August 26, 2006

پیشنهاد حل مسئله کورد به شیوه ی آشتی جویانه به ترکیه داد


حزب كارگران كوردستان PKK به تركیه پیشنهاد حل مسئله کورد به شیوه ی آشتی جویانه داد. "مراد قریلان" یكی از رهبران PKK اعلام کرد که ما برای اجرای آتش بسی صلح آمیز و دموكراتیك آماده ایم. وی كه دومین فرمانده ارشد PKK محسوب می شود، از حکومت ترکیه خواست که شرایط مناسبتری برای عبدالله اوج آلان رهبر دربند این حزب مهیا شود." قریلان" همچنین افزود: باید پروژه‌ای سیاسی وجود داشته باشد تا زمینه برای گفتگو مهیا شود.وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: هر چند نیروهای ما آمادگی کامل برای دفاع از خود دارند اما ما آماده‌ایم این آتش بس را از 1سپتامبر كه مصادف با روز جهانی صلح است، آغاز كنیم و تركیه نیز باید ملزم به این آتش بس باشد. گفتنی است که تاکنون ترکیه هیچ پاسخی به این پیشنهاد نداده است.
این در حالیست که چندی پیش حکومت عراق اعلام کرد که دفاتر حزب کارگران کوردستان در سرتاسر عراق بسته خواهد شد.

No comments: