Saturday, August 26, 2006

یک زن کورد کاندید حزب سوسیال دمکرات سوئد برای پارلمان شد


خانم "تارا توانا" عضو حزب سوسیال دمکرات سوئد از سوی این حزب برای پارلمان این کشور کاندید شده است.خانم "تارا توانا" در سخنانی از کوردهای سوئد خواسته که ضمن شرکت در این نتخابات که در 17 سپتامبر 2006 برگزار می شود به آن اهمیت زیادی در راستای استقرار کامل دمکراسی و آزادی بدهند.کاندید حزب سوسیال دمکرات سوئد در ادامه سخنان خود از هموطنان کورد خود در سوئد خواست که به وی رای بدهند و وی نیز همچنین تمام تلاش خود را برای تغییر در اوضاع سوئد و کمک به حل مسئله سیاسی کوردستان به کار گیرد. برای تماس با خانم "تارا توانا " میتوانید از پست الکترونیکی زیر استفاده نمایید:

tara.twana@gmail.com

No comments: