Friday, April 06, 2007

اطلاعیه پایانی پلنوم دوم کمیته مرکزی کومه‌لهبه این وسیله به آگاهی می‌رساند که کمیته مرکزی کومه‌له، منتخب کنگره یازدهم، دومین نشست وسیع خود را در روزهای 25 تا 27 ماه مارس جاری برگزار کرد. در این نشست پاره‌ای از مهمترین مسائل سیاسی و سازمانی مربوط به دوره کنونی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

گزارش سیاسی و تشکیلاتی که از طرف رفیق عبدالله مهتدی به پلنوم ارائه شد، اولین دستور جلسه این نشست بود. در این ماده تحولات سیاسی دوره کنونی ایران و کردستان مورد بحث و بررسی شرکت‌کنندگان در پلنوم قرار گرفت. وضعیت سیاسی كنوني از جمله تشدید بحران اتمی ایران و تشدید انزوای بین‌المللی رژیم جمهوری اسلامی، سیر رو به وخامت اقتصاد و تولید در ایران توأم با افزایش تورم و در نتبجه افزایش فشار بر روی اقشار کم درآمد جامعه و برملا شدن توخالی بودن شعارهای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و افزایش نارضایتی توده‌ها، تشدید رقابت‌ها و باندبازی‌های درون حاکمیت، و از همه مهمتر روند رو به رشد جنبش‌های مردمی در ایران از جمله نکاتی بود که در این مبحث مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

کمیته مرکزی کومه‌له به‌گرمی پشتیبانی خود را از مبارزه و ایستادگی قهرمانانه کارگران اتوبوسرانی تهران و سایر مبارزات کارگری دوره اخیر ابراز داشت و همبستگی خود را با کارگران و خانواده‌های آنها اعلام نمود. پلنوم همچنین پشتیبانی و همبستگی خود را با دانشجویان، زنان و معلمان در سراسر کشور ابراز داشت و از خواست‌های برحق آن‌ها پشتیبانی به‌عمل آورد. مبارزات ملیت‌های تحت ستم در راه تأمین خواست‌های برحق و مشروع خود نیز مورد پشتیبانی گرم پلنوم کمیته مرکزی کومه‌له قرار گرفت و اعدام‌ها و سرکوب‌های اخیر در اهواز و بلوچستان شدیدا محکوم شد. کمیته مرکزی کومه‌له رشد‌چشمگیر‌مقاومت مردمی و جنبش‌های اعتراضی اقشار گوناگون جامعه را یکی از مهمترین ویژگی‌های سیاسی دوره کنونی ارزیابی نموده و بر اهداف مشترک و مبارزه مشترک مردم ایران در راه برچیدن نظام جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام دموکراتیک، سکولار، فدراتبو و عادلانه تأکید‌ورزید و اعلام داشت که خلق کرد خود را در کنار کارگران، معملمان، دانشجویان، زنان و ملیت‌های تحت ستم و سایر جنبش‌های عادلانه و برحق می‌داند و کردستان مانند همیشه سنگر آزادی و متحد استوار همه جنبش‌های عادلانه و دموکراتیک در ایران می‌باشد.

نشست وسیع کمیته مرکزی در رابطه با موقعیت سیاسی کنونی بر ضرورت تشدید تلاش در سه زمینه تأکید نمود:

در عرصه کردستان، پلنوم بر روی ضرورت تلاش بیشتر در سال جاری برای فراهم آوردن زمینه‌های ایجاد جبهه کردستانی انگشت گذارد و برگزاری کنفرانسی در بین احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های مبارز و سرشناس کردستان را در این راستا پیشنهاد نمود.

در عرصه سراسری، کمیته مرکزی کومه‌له بر روی تلاش بیشتر برای ایجاد یک ائتلاف وسیع دموکراتیک در ایران که بتواند همه نیروهای مدافع دموکراسی و آزادی را در مبارزه مشترک علیه رژیم دیکتاتوری حاکم متحد کند تأکید نمود و خاطرنشان ساخت که احزاب کرد اگر متحد عمل کنند می‌توانند نقش موثری در شکل‌گیری این ائتلاف یا جببه سراسری ایفا نمایند.

پلنوم همچنین بر روی اهمیت فزاینده مسأله ملیت‌ها در آینده ایران انگشت گذارد و در این ربطه بر روی لزوم فعالیت هرچه بیشتر در کنگره ملیت‌های ایران فدرال و تلاش برای رشد و نقویت و شناساندن هرچه بیشتر آن تأکید کرد و اهمیت فعالیت در جهت ایجاد نزدیکی و تفاهم و همبستگی‌ مبارزاتی بین کنگره ملیت‌ها با سایر بخش‌های اپوزیسیون ایران را خاطرنشان ساخت.

در پایان مبحث اوضاع سیاسی و با توجه به توافق نظری که در این موارد وجود داشت، پلنوم توافق نمود که رئوس مسائل مورد بحث و توافق به شکل قطعنامه‌ای در روزها آینده منتشر شود.

در رابطه با مسائل تشکیلاتی و حزبی، پلنوم گزارش‌هایی از پاره‌ای از فعالیت‌های حزبی در دوره گذشته را استماع کرد و همچنین پیشرفت کار در زمینه اجرای مفاد سند اولویتهای کار ما را که در پلنوم قبلی تصویب شده بود مورد ارزیابی قرار داد. در این بخش از دستور جلسه، پلنوم همچنین بر روی ضرورت انسجام و حفظ و تحکیم وحدت حزبی در عین تأمین شرائط برای دیالوگ و مباحثه نظری و سیاسی در درون کومه‌له تأکید به‌عمل آورد.

یکی دیگر از دستور جلسات پلنوم دوم کمیته مرکزی کومه‌له، کنگره آتی کومه‌له بود که در این مورد نیز با توافق عمومی تصمیم‌گیری شد.

یکی از مواد دستور جلسه این نشست بررسی وضعیت تلویزیون روژهه‌لات بود که در این مبحث نیز گزارش­هائی ارائه و بحث پیرامون آن انجام شد. جمع کمیته مرکزی بر این اصل توافق داشت که این رسانه خدمت شایانی به سیاست و فرهنگ و اطلاع‌رسانی در کردستان کرده و به یکی از مایه‌های غرور و امید مردم کردستان تبدیل شده است و به همین مناسبت از زحمات همه دست‌اندر کاران و همه کسانی که به انحاء گونانگون به این پروژه کمک کرده­اند قدردانی نمود. درعین حال جمع بر کمبودهای این رسانه نیز انگشت گذاشت و بر روی ضرورت ایجاد تغییرات و تحولاتی در راستای بهبود کیفیت برنامه‌ها، معطوف کردن بیشتر آن بر اخبار و برنامه‌های سیاسی، مننعکس کردن بیشتر جنبش‌های اجتماعی، داخل کشوری کردن بیشتر آن، و ایجاد صرفه‌جوئی‌های لازم در آن اتفاق نظر داشت و در این رابطه کمیسیونی را به منظور تدقیق و تدوین و اجرای این جهت‌گیری‌ها و توافقات انتخاب نمود.

در پایان به رسم همیشگی پلنوم دوم کمیته مرکزی کومه‌له دفتر سیاسی و دبیرکل کومه‌له را انتخاب نمود و به این ترتیب پس از سه روز کار فشرده و بررسی و سیاست‌گذاری در زمینه‌ها و عرصه‌های مهم فعالیت سیاسی و حزبی به کار خود پایان داد.

کومهله - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران

پانزدهم فروردین ماه1386، برابر با چهارم آوریل 2007

No comments: