Sunday, February 04, 2007

اعلام موجودیت کانون نویسندگان کورد در ایران

نویسنده بودن یعنی در یک دوستی عمیق با خود بودن، خود را در یک سعی مدام قرار دادن و آرمان نمودن هدفی که غایت در آن، تماشای طلوع در پس تاریکی ها است. نویسنده بودن به معنای خودانگیختگی لحظه به لحظه زندگی کردن برای "شدن" و زیستن با "مفاهیم" است و سرانجام ، نویسنده آن است که اکنون و در هر لحظه ای براساس هوشیاری خود، اندیشه می کند، قلم می زند، می آفریند و سعادت را آرمان می کند و به راستی این گونه زیستن، چه شهامتی می خواهد. آن گاه که تو پیوسته در کوشش هستی و تلاش می کنی تا خود چیزی غیر از آن که هستی شوی و جامعه ی خود را با اندیشه و قلم، پر انرژی، زنده،جوان، شاداب و سبز, نگاه داری، ژرفای وجود را به قدسیت آفرینش پیوند زده ای و در زمره ی کیهان پاکان به همان جایگاهی در خواهی نشست که جایگاه یزدان است و این سان، انسان دارای همان ویژگی هایی خواهد شد که از آن یزدان می داند.
و به همین خاطر ،با خود و با ملت خود پیمان بسته ایم که صفت های یزدانی به همه ی جهان ارایه کنیم و نویسندگان این سرزمین مقدس را در کنار یکدیگر، یار و یاور یکدیگر و خدمتگزار و مدد رسان به ملت خود به تحقق آرمان هایمان گرد هم آوریم تا نیرویی حیات بخش در پس آفرینش قلم های نویسندگانمان برای کوردستان به ارمغان آوریم.
"کانون نویسندگان کورد" با در پیش گرفتن این راه معنوی و برای تضمین واقعیتی به نام نویسنده ی کورد در کنار تمام نویسندگان جهان، قلم های کورد را گرد هم می آورد و خانه ای بنا می کند تا کوشش معنوی و قابلیت های نویسندگان کورد، اندیشه و قلم و ایشان را برای نوشتن عشق ،خانواده ای بالنده بیافریند. خدمت عاشقانه و وفادارانه را آرمان کرده ایم تا دل و روان خود را در کیهانی از قلم و اندیشه به میهمانی آفتاب آوریم و احساس یکی بودن را در طلب درونی به فعلیت و عمل بیاراییم.

هیات موسس کانون نویسندگان کورد

سنندج-12/11/1385

Email: kurd_writers2007@yahoo.com

هیات موسس

1.بهزاد خوشحالی

2.صلاح الدین خدیو

3.محمد صدیق کبودوند

4.علیرضا خانی

5.سیمین چایچی

6.محمد علی توفیقی

7.منصور تیفوری

8.بهمن توتونچی

9.پیمان یاریان

10.انور ساعد موچشی

11.لیلا مدنی

12.ئاکو کردنسب

13.سوران سلیمی

پیمان یاریان سخنگو و دبیر موقت کانون است

No comments: