Monday, January 15, 2007

اعلام روزه سیاسی مردم کردستان

تهران: مردم كردستان و فعالان جنبشهاي دانشجويي، كارگري، زنان و فعالان سياسي و مدني و حقوق بشري كردستان در استقبال از روز ملي كردستان و در اعتراض به بازداشتها و تشديد فضاي اختناق و سركوب در كردستان روزه سياسي می گيرند.

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان: مردم کردستان همگام با زندانیان سیاسی دربند جمهوری اسلامی روزهای 28 و 29 و 30 دی ماه جاري (18 و 19 و20 ژانويه 2007) با گرفتن روزه سیاسی به استقبال از دوم بهمن "روز ملی کردستان" می روند. این روزه سیاسی در اعتراض به بازداشت های گسترده اخیر و افزایش فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی و تشدید فضای اختناق و سرکوب در کردستان صورت خواهد گرفت. گفتني است فعالان جنبشهاي دانشجویی، کارگری، زنان و فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری کردستان، آمادگی خود را برای مشارکت در این حرکت مدني فراگیر و اعتراضی اعلام نموده اند.

يكشنبه 24 دی ماه 1385

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان

No comments: