Friday, January 05, 2007

برخورد شدید و احکام سنگین برای دانشجویان کردخبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان:


گزارشات ، حاکی از صدور احکام سنگین و بازداشت برای فعالان دانشجویی در این دانشگاه است. تجمع مذکور در اعتراض به بازداشت فعالان مدنی و سیاسی کرد و همچنین فضای امنیتی دانشگاه برگزار گردیده بود. اسامی تعدادی از دانشجویان و احکام صادره برای آنان به شرح زیر است:


.سوران حسینی 2 ترم تعلیق از تحصیل


2. کامران رحمانی 1 ترم تعلیق از تحصیل


3.پیمان نعمتی 1 ترم تعلیق از تحصیل


4. آکو قیصری 1 ترم تعلیق از تحصیل


5. احسان احمدی 1 ترم تعلیق از تحصیل


6. خسرو الهی توبیخ و درج در پرونده


7. کوروش مرب توبیخ و درج در پرونده


8. یاسر گلی توبیخ و درج در پروندهلازم به ذکر است که دانشچویانی که حکم تعلیق از تحصیل برایشان صادر شده است، بعد از پایان محکومیت حق ادامه ی تحصیل در دانشگاه سنندج را نداشته و به دانشگاههای دیگر تبعید میشوند.


همچنین گفته می شود محمد آرام نصرت پور یکی دیگر از دانشجویان معترض و عضو سابق تیم ملی کوهنوردی ، ده روز است که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.No comments: