Thursday, November 23, 2006

BBC در مورد "کامکارها" فیلم درست می کند


هوشنگ کامکار سرپرست گروه موسیقی "کامکارها" اعلام کرد که شبکه تلویزیونی BBC در صدد ساخت یک فیلم مستند از فعالیت و زندگی اعضای گروه کامکارها می باشد.
هوشنگ کامکار افزود: پروژه این فیلم مستند اکنون مراحل اولیه خود را طی می کند و قرار است در شهر سنندج موطن اصلی کامکارها فیلمبرداری شود.
هوشنگ در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن اشاره به آلبوم جدید گروه مذکور اظهار داشت: آلبوم "خوری مه ستان – خورشید مستها" 6 آواز به زبانهای کوردی، عربی و فارسی را در برمی گیرد.

No comments: