Tuesday, June 13, 2006

اطلاعیه‌ تاسیس تشکل حقوق زن کرد، حقوق بشر

روزهای 13 و 14 خرداد ماه 1385 خورشیدی،برابر با 3و4 ژوئن 2006 میلادی جمعی از فعالان راه رهایی زن بعد از نشستی دو روزه در شهر یوته‌بوری سوئد،تشکل حقوق زن کرد،حقوق بشر را بنیاد گذشتند.طی این دو روز بحثهای با اهمیتی در رابطه‌ با وضعیت کنونی زنان در کردستان و مسائل مربوط به‌ مشکلات زنان رد و بدل شد.تشکل حقوق زن کرد،حقوق بشر هدف خود را تلاش جهت رسیدن به‌ جامعه‌ای سکولار و دمکرات می داند که‌ درآن تمام ابعاد خود به‌ رسمیت شناخته‌ شود.
تشکل حقوق زن کرد،حقوق بشر تلاش می کند که‌ صدای زنان کردستان را به‌ رسانه‌های جهانی برساند و همچنحن از طریق پشتیبانی و دفاع از زنان مبارز داخل کردستان به‌ اعتلای مبارزات رهایی بخش زنان کمک کند.در این نشست 12 تن از شرکت کنندگان به‌ عنوان کمیته‌ هماهنگی وهدایت کننده‌ تا کنفرانس بعدی انتخاب شدند:
فرح شریفی،ثریاسارج الدینی،جمیله‌نقیب،روفیارمضانعلی،رویاطلوعی،ناهید بهمنی،بدری توحیدی،فرشته‌گلپرور،مریم رحیمی،معصومه‌شافعی،صبری بهمنی،هیروسرسیفی

حقوق زن کرد،حقوق بشر
05-06-2006
e-mail:kurd_women@yahoo.com

No comments: