Thursday, June 28, 2007

آغاز به کار "کمیته کاری کمیسیون کودکان" سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مهابادکمیسیون حمایت از حقوق کودکان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با تصویب شورای عالی این سازمان در خرداد ماه سال جاری، وارد فاز اجرایی خود شده است. کمیته های مقدماتی برای اجرایی نمودن و پراکتیزه کردن اهداف کمیسیون حمایت از حقوق کودکان هم اکنون تحت نظارت رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با هماهنگی هیات اجرایی سازمان، شروع به فعالیت نموده است. کمیته های کاری کمیسیون حمایت از حقوق کودکان نیز، عملیات انسان دوستانه خود را با شناسایی کودکان بی سرپرست، بد سرپرست، بی بضاعت، کودکان دارای مشکل جسمی و روحی و کودکانی که مورد بد رفتاریهای مکرر و یا احیانا شکنجه قرار می گیرند شروع می کنند. کمیته های کاری، در صورت جذب و جلب کمکهای مردمی، عملیات یاری رسانی به این قبیل کودکان را در دستور کار قرار می دهند. هم اکنون بعنوان اولین تجربه عملی، کمیته کاری کمیسیون حمایت از حقوق کودکان سازمان دفاع از حقوق حقوق بشر کردستان در مهاباد، تحت سرپرستی غفور محمدی آغار به کار کرده است. کمیته کاری کمیسیون کودکان در مهاباد تا اکنون مبالغی هر چند اندک را جذب و تعدادی از کودکان مددجو را در حال حاضر تحت پوشش خود قرار داده است. دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن آروزی موفقیت و استمرار فعالیت برای آقای غفور محمدی و دیگر اعضای کمیته مهاباد، امیدوار است با همت دیگر دوستان سازمان، کمیته های کاری مشابه در دیگر شهرستانها نیز، فعالیت خود را آغاز نمایند.

تهران: 6 تیر 1386 / 27 ژوئن 2007

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

No comments: