Friday, February 02, 2007

نیروهای پکاکا درصدد حمله‌ به‌ مواضع ترکیه‌

مرکز مطالعات و پژوهشهای استراتیژی بین المللی اعلام کرد: نیروهای مسلح حزب کارگران کوردستان ترکیه بر حملات خود با پشتیبانی جنگنده های بدون سرنشین اصرار دارند.

این مرکز که مقر آن در لندن است، در گزارشی اشاره کرده است که نیروهای PKKنقشه حمله به مواضع ترکیه را با پشتیبانی هواپیماهای بدون سرنشین را مهیا کرده اند.
در این گزارش همچنین آمده است ترکیه و ایران علیه حزب کارگران کوردستان همکاریهای دوجانبه را آغاز کرده اند.

در گزارش آمده است: مقامات ترکیه و ایران نشستی مخفیانه در منظقه کورد نشین"هکاری" در جنوب شرقی ترکیه انجام داده اند، دو طرف در این نشست چگونگی مقابله با PKK را مورد بررسی قرار داده اند.

در این گزارش آمده است که عراق چنین توافقی در این خصوص با ترکیه نداشته است.

No comments: