Monday, July 17, 2006

معامله سوداگران شرافت یا حمله دشمنان انسانیت؟


اطلاعیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

همزمان با افزایش فشار بر مدیران و مسئولان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، پایگاههای اینترنتی این سازمان مورد معامله سوداگران شرافت و مورد حمله دشمنان آزادی و انسانیت و حقوق بشر قرار گرفت.


وب سایتهای rmmk.org (دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان) و prmmk.com (مرکز اطلاع رسانی گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان) و mafimerov.com (پایگاه آموزشی حقوق بشر کردستان) از 6 روز پیش از صفحات اینترنتی جهان ناپدید شده اند. کارشناسان بر این عقیده اند احتمالا"معامله ای بر سر سایتهای اینترنتی افشا کننده نقض حقوق بشر در کردستان، صورت گرفته است. اما سرویس دهنده انگلیسی مدعی است سرورهای آنها با حجم بسیار سنگین و بازدیدهای دهها هزار نفری روزانه روبرو شده اند که ظاهرا" ترافیکی کاذب و خرابکارانه بوده و سرورها را ناتوان از سرویس دهی ساخته است. بنا به گفته سرویس دهندگان، هکرها با اقدامات خرابکارانه بنوعی سایتهای RMMK را هک کرده اند. البته این اقدامات ضد بشری هکرهای دستگاهی امنیتی و سوداگران شرافت و انسانیت، در حالی صورت میگیرد که مسئولان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بویژه رئیس این سازمان این اواخر تحت فشار مستمر و تهدید جدی قرار گرفته است.


به رغم وضعیت موجود سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مسئولان آن تحت هیچ شرایطی بنا ندارند تسلیم فشارهای موجود شوند و فعالیتهای خود را متوقف نمایند. هم اکنون سازماندهی فعالان این سازمان و انسجام واحدهای سازمانی در مراحل پایانی خود است. پایگاههای اینترنتی این سازمان نیز در آینده نزدیک در مکانهای مطمئنی بازسازی و مجددا" فعال خواهند شد. در هر حال سایت انسانیت (insaniyet.com) راه اندازی شده و موقتا" عملیات اطلاع رسانیPRMMK از این پایگاه انجام خواهد شد. این سازمان در اینجا از تمامی رسانه های گروهی کردی و غیر کردی، رادیوها، تلویزیونها، و سایتهای اینترنی و اطلاع رسانی درخواست می نماید در افشای نقض گسترده حقوق بشر در کردستان، بیش از پیش RMMK را یاری نمایند.


تهران: 24 تیرماه 1385 / 15 جولای 2006


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

No comments: