Tuesday, January 10, 2006

زندانی محکوم به اعدام به دار آویخته شد

یک زندانی محکوم به اعدام به نام "مسعود شوکه"روز 11 دی ماه در زندان ارومیه به دار آویخته شد.

مسعود شوکه فرزند محمد اهل روستای گیولان درحومه شهر سردشت پس از گذراندن 9 سال و 4 ماه زندان سرانجام روز 11 دی ماه در زندان ارومیه به دار آویخته شد. جسد فرد اعدام شده جهت تدفین تحویل خانواده وی گردید و در زادگاهش به خاک سپرده شد. "مسعود شوکه" دکه هنگام اعدام 37 سن داشت در سال 1375 به همراه "عزیز خلکانی" و "صلاح محمودی گویلانی" به اتهام قتل یک مامور دولتی دستگیر و زندانی شده بود.
یادآور میگردد: "عزیز خلکانی"به همراه "مسعود شوکه"و "صلاح محمودی گویلانی" از اهالی روستاهای حومه شهر سردشت پس از گذراندن 9 سال و 4 ماه زندان محکوم به اعدام گردیدند. عزیز خلکانی در 27 آذرماه به دار آویخته شد.

No comments: